Sponsring söks

Fäktklubben Prêt är första och enda fäktklubb i Sverige där både seende och synskadade kan fäkta på lika villkor. Alla använder ögonbindel för att träna fäktning.

Nu söker vi dig som vill hjälpa till att fäktning i blindo stannar i Sverige. Kontakta oss om du eller ditt företag kan tänka sig att sponsra vår verksamhet.