Kubbens historia

Fäktklubben Prêt är resultat av ett treårigt projekt (Fäktning för synskadade) som drevs av två föreningar (Syd i Fokus och LatiCe) och som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Fäktklubbens Prêts motto är fäktning i blindo inte bara för blinda.

Fäktning för synskadade var ett integrationsprojekt, seende och personer med synnedsättning/grav synskada lärde sig att fäktas på lika villkor tack vare att de täckte för sina ögon.

Projektet startades 2013 och avslutades sista juni 2016. Under de två första åren arbetades mest med en rehabiliteringsinriktning av personer med synnedsättning/grav synskada. Sista tiden fokuserade vi mer och mer på fäktning i blindo som idrott. I slutet av projektet fanns 7 deltagare mellan 10 och 20 år, och 7 deltagare mellan 41-60+ som tränade regelbundet.

Besök projekts hemsida för mer information om Fäktning för synskadade: www.ffsynskadade.se

Tack vore ett bidrag från SRF kunde några av projekts deltagare resa till Portugal och Frankrike för att delta i träningsläger/tävling av fäktning i blindo. Erfarenhetsutbytet med de andra europeiska länder med liknande verksamhet var av stor relevans för projektet i framtiden. Likaså, var detta betydelsefullt för att öka motivation och engagemangen bland projektets deltagare och ledde till att Fäktklubben bildades.