Bli medlem

Enskild medlem: 150 kr/år
Familjemedlemskap: 200 kr/år
Medlemsavgiften sätts in på Fäktklubben Prêts plusgiro: 791427-8 (glöm inte att skriva namn som referens)
(Medlemsavgift är fastställd av årsmötet)

Obs! Om ni ska betala ett familjemedlemskap behöver vi uppgifter till samtliga medlemmar i familjen.

Uppgifterna läggs in i vårt medlemsregister och behövs för att vi ska kunna få bidrag via kommunen till vår verksamhet. E-mejl/mobil Kan komma att användas för utskick av nyhetsbrev/kallelser till medlemsmöten. Vi lämnar inte ut uppgifter från registret till obehöriga.

Ladda ner blankett för medlemskap