Årsmöte 16 november 2018

Närvarande:

Emil Erdtman
Sergio Gonzalez
Anderz Malgodal
Patrik Nyborg
Nora Zetterwall

 

Medlemmar och röstlängd:

2018 hade föreningen 5 betalande medlemmar, varav en familjemedlem om 6 personer.

Röstlängd: 3 av de närvarande på årsmötet hade betalt medlemsavgift för 2018 och hade därmed rösträtt.

Framtiden:

Att fortsätta med samma styrelse, det vill säga samtliga medlemmar beslutar.
Att bordlägga beslut om att upplösa föreningen till årsmötet 2019.
Kontakta Fäktförbundet för att höra om IFAS (Idrottsföreningen Aktiva synskadade kan vara medlem eller på annat sätt samverka).

 

Träning:

Träningslokal: Vi fortsätter på Beckis, men håller ögonen öppna för annat. Bland annat ska en fäktsal i Hjorthagens tunnelbana efter en rekommendation kollas upp om det möjligen finns intresse för samarbete.
Träningstid: Från 25 november blir det söndagar kl 18-20 på Beckis.
Torsdag- och lördagstid sägs upp.

 

Material:

Nora och Jorge ska göra en heltäckande inventering av föreningens innehav.
Var och en ombads meddela behov. Patrik undersöker vad vi kan köpa för skåp till förrådet.

 

Ekonomi:

Emil och Anderz gör senast 24 november en budget för 2019 att presentera för Aktiva synskadade.
För 2018 finns ca 10.000 kr innestående för inköp.
Årlig medlemsavgift i Fäktförbundet är 3000kr och i Stockholms fäktförbund 500kr.

Aktivitet 2019:

En inbjuden för 4 fäktare plus 2 tränare/ledsagare har kommit från Sicilien. Avfärd 25 januari och hemfärd 28 januari 2019. Egeninsatsen blir 600-1000kr beroende på flygbiljett. Årsmötet beslöt att låta alla som är intresserade anmäla intresse fram till 23 november 2018. Sedan gör styrelsen om nödvändigt ett urval utifrån kriterierna: aktivitet vid höstens träningar och engagemang i klubben.

European Blind Fencing Camp 2018:

Alla som bidrog till en så lyckad internationell tävling 16-20 augusti avtackades. Se tidigare inlägg med redogörelse för eventet

Tack ni som kom och tack Matborgen för lån av lokalen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *